• Tag: tinh thần

  • 19-05-2015

    Được và mất trong cuộc sống

    Trong cuộc đời mỗi con người, có người cho nhiều hơn là nhận, lại có kẻ thích nhận hơn cho đi. Khi ta có được một thứ gì đó cả về vật chất lẫn tinh…

  • 13-05-2015

    Vết Thương

    Một cậu bé nọ có tính hay nổi nóng. Một hôm cha của cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu: – Mỗi khi con muốn nổi nóng với ai đó…