18-04-2015

“Tối nay, anh ấy ngủ ở nhà tôi”

“Anh ấy ngủ ở nhà tôi. Còn đây là số máy của tôi – người yêu của anh ấy”. Tin nhắn từ số máy lạ nhanh chóng phản hồi. Tiếng chuông tin nhắn làm cô…