• Tag: tâm trạng

  • 02-06-2015

    Chúng ta có thể thay đổi, còn cảm xúc thì không

    Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ khi ta không điều hòa được chính suy nghĩ của bản thân, dẫn đến mất kiểm soát và cuối cùng là hành động sai lầm. Hàng ngày chúng…

  • 13-05-2015

    Gửi mày! Người con trai…

    Gửi mày! Người con trai… Tao biết thế nào rồi mày cũng sẽ nói ra như vậy. Tao biết chắc chắn là thế. Để rồi giờ đây, tao ngồi tự kỉ viết blog này tâm…