14-10-2013

Sữa kem và bạc hà..!

Blog Radio – Sữa Kem và bạc hà..! Có khi nào một ngày bất chợt, nắng vàng hanh hao, gió nhẹ len lén đẩy cánh cửa sổ, chiếc rèm cửa khẽ rung. Từ cửa sổ…