06-09-2015

Sếp “vẽ đường” cho chồng tôi “tòm tem” với con gái sếp

Anh nói, việc anh ngoại tình là thật, cái thai trong bụng cô gái cũng là thật nhưng tất cả đều do sếp anh vẽ đường. Chuyện chồng ngoại tình với con gái sếp dù…