09-06-2015

Vợ vừa xấu người lại xấu cả nết

Anh bắt đầu mệt mỏi với cô vợ xấu đỏng đảnh khó chiều này. Ngày Thắng dẫn người yêu về ra mắt, gia đình anh gần như “đứng hình” trước nhan sắc của Hoa. Cô…