11-04-2015

Đừng là hot girrl chỉ biết hót trong lồng như chim

Tôi không xinh, số đo ba vòng gần bằng nhau xấp xỉ, trông khá cao nhờ không đi giày thấp gót, không váy ngắn và cũng không thường mặc đồ hở vai. Nhưng tôi nhận…