• Tag: hi sinh

  • 15-06-2015

    Mãi nợ một đời, mãi không thôi…

    Ngay lúc này đây, trên Trái đất này có biết bao nhiêu người đang khóc, đau khổ, tuyệt vọng vì tình yêu,… con không biết họ là ai, ở đâu, chuyện tình của họ như…

  • 14-05-2015

    Mẹ dạy con gái: Muốn hạnh phúc … đừng hi sinh

    Hãy hẹn hò với thật nhiều chàng trai Ai cũng bảo rằng đời người con gái chỉ cần chung thủy với một người. Nhưng không con gái à, điều đó thật sai lầm. Mẹ biết…