03-04-2015

Nhặt vài cuốn sách

Mỗi người bạn là một món quà mà cuộc sống trao tặng cho chúng ta. Robert Louis Stevenson *** Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường về nhà, Mark trông thấy một người…