03-04-2015

Người tình một đêm

NGƯỜI BẠN MỘT ĐÊM Khi bế tắc và khó khăn nhất trong cuộc sống, bạn sẽ tìm đến ai? Những người thân yêu nhất hay một người xa lạ mình chưa bao giờ quen biết?…